Български English


 


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)


 

Европейски проект

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ В ДЕТСКАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ – ПОГЛЕД НАПРЕД

 Липсата на информация и публичност за процеса на разрешаване на проблемите на децата с онкологични заболявания, превръща болните и техните семейства в маргинализирана група в неравностойно положение. Същевременно, съществуват, малко известни на българските общественост, медии и институции, утвърдени европейските норми и практики, насочени да подпомагат цялостния лечебен процес и социална интеграция на пациентите със злокачествени заболявания.

Настоящият проект, изпълняван в  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ, ЕООД (СБАЛДОХЗ) от м. Юни до м. Септември 2005 г., цели да популяризира информацията и опитът, които страните от ЕС могат да предоставят в тази изключително деликатна сфера на личните и обществени отношения.

Предвижда се осигуряване на съвременна, възможно най-обективна, лесна за възприемане и достъпна среда за обмен на информация относно европейските практики в лечението на онкозаболявания. Цели се изграждане на адекватна от психологическа и научна гледна точка среда, в която деца и родители да могат да споделят и дискутират своите проблеми в интерактивен, обвързан с европейските ценности и постижения режим.

Непосредствени цели са:

  • създаване на условия за освободена от традиционната гледна точка атмосфера, в която да бъде популяризиран европейския многостранен подход към разрешаване на проблемите на деца с онкологични заболявания.

  • популяризиране на европейските норми и разработки в сферата на взаимодействието между обществото, политиката, икономиката, академичните среди, от една страна, и проблемите на болните, от друга.

  • осигуряване на достъп на болните до специалисти в областта на европейската интеграция и Европейския съюз като цяло.

 

Проектът е насочен към онкоболни деца до 18 г. от цялата страна, родители, специалисти, общественици, политици, медии, експерти в редица сфери от правото, традициите и методиките за лечение в страните от ЕС, както и институти, административни структури, болнични заведения от еврозоната, свързани с проблемите на хора с онкологични заболявания.

Предвижда се организирането и провеждане на семинар, под патронажа на ръководни представители на държавната власт и на Европейските организации, с участие на специалисти от страна членка на ЕС, медици, психолози, социални работници от сродни на СБАЛДОХЗ лечебни центрове у нас и от еврозоната. Основни теми ще са произтичащите от злокачественото заболяване текущи проблеми в семейната и извън нея среда.

 Предвидените по Проекта дейности комплексно ще подпомогнат достъпа на информация за най-заинтересованите – децата пациенти и техните семейства. Чрез популяризирането на заложените в  Проекта задачи, посредством средствата за информация, ще се концентрира вниманието на обществеността, институциите, фондации, сдружения и други върху конкретни проблеми от битието на тези семейства. Ще бъде споделен опит от европейските страни, ще бъде потърсен начин за адаптирането му към наши условия, както и да се търсят специфични за нашата среда решения на възникнали проблеми.

Очакван резултат е провокиране на чувство за солидарност и загриженост за съдбата на децата. Ще се постигне позитивен подход при разбиране същността на заболяването, необходимостта от лечение и активното съдействие в цялостния лечебен процес. Не на последно място, ще се увеличат възможностите за запознаване с най-напредничавите практики в областта на детското здравеопазване.

 

Представяне на резултатите от изпълнението на проект „Европейски практики в детската здравна помощ – поглед напред” по работната програма за 2005 г. на Комуникационната стратегия за присъединяването на България към ЕС.

 

 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси