Welcome Български English
Училище


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)


 

Помагало 1

 
Левкемия. Какво е това?

 

 

 

 

 

 

 

 


ЛЕВКЕМИЯ

Какво е това?

Книга за деца и родители съставена от

Бернхард Кременс

със съдействието на деца-пациенти и техните родители, както и на сътрудници от Университетска детска клиника Мюнстер - Хематология и онкология - Директор: проф. д-р Г. Шелонг

Превод Куна Мускурова - Таскова


ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ЛЕВКЕМИЯТА И ТУМОРИТЕ ПРИ ДЕЦАТА

Детска Онкохематологична Клиника    

1527 София, ул. „Бяло море" № 8     тел. 43 44 468

СОФИЯ, 1993

Куна Мускурова-Таскова, преводач, 1993


СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор.

А. Как протича всичко?. PAGEREF _Toc113821746 \h 5

Б. Как се разболява човек от левкемия?. PAGEREF _Toc113821747 \h 7

1. Твоята кръв. PAGEREF _Toc113821748 \h 8

Какво всъщност представляват клетките?. PAGEREF _Toc113821749 \h 11

2. Какво представлява левкемията?. PAGEREF _Toc113821750 \h 12

3. Кое предизвиква левкемията?. PAGEREF _Toc113821751 \h 12

4. Частите на твоето тяло. PAGEREF _Toc113821752 \h 13

Кожа. PAGEREF _Toc113821753 \h 13

Кости. PAGEREF _Toc113821754 \h 13

Мускули. PAGEREF _Toc113821755 \h 14

Бели дробове. PAGEREF _Toc113821756 \h 14

Сърце и кръвообращение. PAGEREF _Toc113821757 \h 14

Храносмилателни органи. PAGEREF _Toc113821758 \h 15

Отделителни органи. PAGEREF _Toc113821759 \h 15

Нервна система. PAGEREF _Toc113821760 \h 15

В. Как се открива левкемията. PAGEREF _Toc113821761 \h 17

Различни видове левкемия. PAGEREF _Toc113821762 \h 18

Г. Как се лекува левкемията. PAGEREF _Toc113821763 \h 18

Схема на лечение. PAGEREF _Toc113821764 \h 19

1. Интензивна начална терапия. PAGEREF _Toc113821765 \h 19

Странични действия: PAGEREF _Toc113821766 \h 20

1. Възпаления. PAGEREF _Toc113821767 \h 20

2.  Гадене и повръщане. PAGEREF _Toc113821768 \h 20

3. Падане на косата. PAGEREF _Toc113821769 \h 21

4. Други кръвни изследвания. PAGEREF _Toc113821770 \h 21

Времето в болницата. PAGEREF _Toc113821771 \h 21

Лечение на централната нервна система (ЦНС) PAGEREF _Toc113821772 \h 22

Хигиена на устата. PAGEREF _Toc113821773 \h 22

2. Поддържаща терапия. PAGEREF _Toc113821774 \h 22

3. На какво трябва да обръщате особено внимание. PAGEREF _Toc113821775 \h 23

Заразни болести. PAGEREF _Toc113821776 \h 23

Хранене. PAGEREF _Toc113821777 \h 24

Таблетки, хапчета, сокове. PAGEREF _Toc113821778 \h 25

Свободно време и спорт. PAGEREF _Toc113821779 \h 25

Приложение: подробности за лечението. PAGEREF _Toc113821780 \h 25

1. Пункция на костен мозък (миелограма) PAGEREF _Toc113821781 \h 25

2. Лумбална пункция (накратко: ЛП) PAGEREF _Toc113821782 \h 26

3. Облъчване. PAGEREF _Toc113821783 \h 27

4. Трансфузиия. PAGEREF _Toc113821784 \h 28

5. Лекарства (цитостатици) PAGEREF _Toc113821785 \h 29

6. Трансплантация на костен мозък. PAGEREF _Toc113821786 \h 31

Писмо до родителите.


Бернхард Кременс

ЛЕВКЕМИЯ

Какво е това?

Превод от немски Куна Мускурова-Таскова

Консултант д-р Добрин Константинов

 

Постъпила за печат — юни 1993 г. Излязла от печат — юни 1993 г.

Печатни коли — 6

Формат - 12/60/84

Тираж - 1500

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО!


За да получите копие на брошурата потърсете

г-жа Ивайла Георгиева, клиничен психолог на СБАЛДОХЗ


Начало^^
 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси