Български English

Диагностика
Химиотерапия
Трансплантации
Други дейности  


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)


 

ХИМИОТЕРАПИЯ

 

В СБАЛДОХЗ се осъществява химиотерапия (лечение с противотуморни медикаменти) на всички злокачествени и други туморни и кръвни заболявания при деца и младежи до 18 годишна възраст. По специални, медицински, показания такова лечение се провежда и на по-възрастни пациенти.

Болницата има сключени договори с НЗОК за болнична помощ и целият лечебно-диагностичен процес по време на престоя е безплатен.

В зависимост от поставената диагноза, потвърдена след комплексен диагностичен план и обсъждане, се пристъпва към определяне на „лечебна схема”. Често, особено при наличие на солиден тумор, терапията включва и допълнителни процедури като хирургическо лечение, радио-лечение и др., провеждани съответно в специализирани центрове и по строго определен календар.

Лечението се осъществява в Стационарния блок на Болницата, когато е „по схема” с няколкодневна продължителност. Детето постъпва обикновено 1 ден преди началото на лечебния курс. След подготовка и контролни изследвания се включва „венозен път” за продължително венозно вливане и чрез него се въвеждат последователно лекарства и разтвори, които са част от т.нар. „цитостатичен курс”. По време на курса, в зависимост от нуждите, се добавят допълнителни медикаменти (напр. против гадене и повръщане, против болка и др.) или течности (включително и кръвни продукти) за преодоляване на нежелателни ефекти на терапията. При добро понасяне на провеждания курс, пациентът се изписва от Болницата във възможно най-къс срок.

При кратковременни курсове, последните се провеждат в амбулаторни условия в Диагностично-консултативен блок на Болницата.

Посещенията и престоя на придружителите на пациентите са уредени от  „Вътрешнен ред на СБАЛДОХЗ” и всички се приканват да го спазват с цел  осигуряване на най-добри условия за работа и пребиваване в Болницата.

СБАЛДОХЗ предоставя на придружителите възможност за пребиваване и в „Дом-пансионат” на хотелски начала.

 


Начало на страницата^^

 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси