Български English


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)Обществени поръчки - профил на купувача

 

Процедури по Закон за обществени поръчки (ЗОП)

2014г. Закрита Периодични доставки на медицински изделия съгласно спецификация за срок 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД

2014г. Закрита Ежедневно приготвяне на храна (три закуски, обяд и вечеря) за пациенти на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД

2014г. Закрита Периодични доставки на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК, съгласно спецификация, по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД

2014г. Закрита Периодични доставки на 62 обособени позиции лекарствени продукти и медицински изделия съгласно Спецификация по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД

2014г. Закрита Договаряне без обявление за периодични доставки на лекарства за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК, съгласно Спецификация

2014г. Закрита Периодични доставки на лекарствени продукти съгласно Спецификация за срок от 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД

2015г. Закрита Периодични доставки на медицински изделия съгласно Спецификация за срок от 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД

2015г. Закрита Периодични доставки на медицински изделия съгласно Спецификация за срок от 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД

2015г. Закрита - Договаряне без обявление! Периодични доставки на лекарствен продукт за лечение на онкологични заболявания, заплащан от НЗОК, с генерично наименование DASATINIB 50mg, перорална лекарствена форма, единица мярка "перорална/mg", количество 33 000 милиграма, по заявки на възложителя СБАЛДОХЗ-СОФИЯ ЕООД за срок до приключване на следваща открита процедура за доставки на лекарства с идентичен предмет, заплащани от НЗОК

2015г. Закрита Периодични доставки на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК, съгласно Спецификация, по заявка на Възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД, за срок 1 година от сключване на договора

Архив на обществени поръчки

2011г. Избор на изпълнител на периодични доставки на лекарства по Наредба № 34/2005 г. на Министерство на здравеопазването, съгласно списък – спецификация за срок от 1 година от сключване на договора, по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД.

2011г. Избор на изпълнител на периодични доставки на лекарства, съгласно списък – спецификация за срок от 1 година от сключване на договора, по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД.

2011г. Избор на изпълнител на периодични доставки на лабораторни реактиви, консумативи и дезинфектанти съгласно спецификация за срок от 1 година от сключване на договора, по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД.

2011г. Избор на изпълнител на периодични доставки на 62 обособени позиции лекарства съгласно Спецификация, с изключение на лекарствата, заплащани според Методика за субсидиране на лечебни заведения, за срок до провеждане и приключване на следваща процедура, но не по-късно от 1 година от сключване на договора, по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД.

2012г. Предварително обявление Периодични доставки на 15 обособени позиции лабораторни реактиви и консумативи съгласно Спецификация за срок до провеждане и успешно приключване с избрани изпълнители на следваща процедура с идентичен предмет по правилата на Закона за обществени поръчки, но не по-късно от 1 г. от сключване на договора, по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД.

2012г. Периодични доставки на лекарства съгласно Спецификация за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК по клинични пътеки съгласно договор, по заявка на Възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД.

2012г. Периодични доставки на 27 обособени позиции лекарства за лечение на онкологични заболявания съгласно Спецификация, за срок до провеждане и успешно приключване с избран/и изпълнител/и на следваща процедура с идентичен предмет по правилата на Закона за обществени поръчки, но не по-късно от 1 г. от сключване на договора, по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД.

2012г. Периодични доставки на лекарства съгласно Спецификация за срок 1 г. от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД.

2012г. Периодични доставки на лабораторни реактиви, консумативи и дезинфектанти съгласно Спецификация за срок 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД.

2013г. Периодични доставки на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК, съгласно Спецификация, по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД.

2013г. Периодични доставки на 85 обособени позиции лекарствени продукти и медицински изделия съгласно Спецификация за срок 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД.

2013г. Периодични доставки на 14 обособени позиции лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК, съгласно Спецификация, по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД.

2013г. Периодични доставки на лекарствени продукти съгласно Спецификация за срок 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД.

Становища на Агенцията по обществени поръчки

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителя

Одобрени от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществен предварителен контрол

 
 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси