Български English


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)


 

Обществени поръчки - профил на купувача

Процедури по Закон за обществени поръчки (ЗОП)
 

Периодични доставки на медицински изделия съгласно Спецификация за срок 1 година от сключване на договора по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД. Посочените в списъка количества са ориентировъчни и не пораждат за Възложителя задължение да ги закупи в пълен обем. Участниците могат да подават предложение както за всички обособени позиции от списъка, така и само за отделни обособени позиции.

Документация за участие
-
Публикувана на 6 февруари 2014

 • Титулна страница и съдържание (Word формат на файла) - повече>>
 • Част първа с подраздели:
  • Решение за откриване на процедурата - можете да го намерите в:
   • на страницата на Агенция по обществени поръчки под № 01059-2014-0001 - повече>
  • Обявление за поръчка по ЕС - можете да го намерите в:
   • на страницата на Агенция по обществени поръчки под № 01059-2014-0001 - повече>
   • Официален вестник на Европейския съюз, S28 от 08/02/2014 г. под заглавие: България-София: Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба, № 2014/S 028-044408 - повече>>
 • Част втора
  • Указания към участниците в процедурата (Word формат на файла) - повече>>

Разяснения - повече>>

Съобщения - повече>>

 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси