Български English


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)


 

Обществени поръчки - профил на купувача

Процедури по Закон за обществени поръчки (ЗОП)
 

Ежедневно приготвяне на храна (три закуски, обяд и вечеря) за пациенти на възложителя СБАЛДОХЗ-СОФИЯ ЕООД, съгласно утвърдено от възложителя методично указание за диетично хранене на пациенти с онкохематологични заболявания с примерни менюта по отделни видове диети и възрастови диапазони в кухня на изпълнителя (собствена или наета), и ежедневна доставка на храната с транспорт на изпълнителя (собствен или нает) по заявка (требване) на възложителя от предходния ден за количествата храна и меню за съответния ден от седмицата по видове диети, за срок от 2 (две) години, при максимален брой пациенти за целия срок на договора 18 980 души. Посочените данни относно обема на потребление на храна са ориентировъчни, изчислени на база максимален леглови капацитет на възложителя СБАЛДОХЗ-СОФИЯ ЕООД за ден, година и за целия срок на договора, и не пораждат задължение за възложителя да възложи приготвянето на храна и доставка на същата в посочения обем.

Документация за участие
-
Публикувана на 13 февруари 2014

 • Титулна страница и съдържание (Word формат на файла) - повече>>
 • Част първа с подраздели:
  • Решение за откриване на процедурата - можете да го намерите в:
   • на страницата на Агенция по обществени поръчки под № 01059-2014-0002 - повече>
  • Обявление за поръчка по ЕС - можете да го намерите в:
   • на страницата на Агенция по обществени поръчки под № 01059-2014-0002 - повече>
   • Официален вестник на Европейския съюз, S34 от 18/02/2014 г. под заглавие: България-София: Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции, № 2014/S 034-055656 - повече>>
 • Част втора
  • Указания към участниците в процедурата (Word формат на файла) - повече>>

Съобщения - повече>>

 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси