Български English


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)Обществени поръчки - профил на купувача

Процедури по Закон за обществени поръчки (ЗОП)
 

Периодични доставки на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК, съгласно спецификация, по заявка на възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД

Документ: Обявление за обществена поръчка (604809)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания /СБАЛДОХЗ/ - София
Получен на: 22.05.2014 г.
Преписка №: 01059-2014-0003
Пълно наименование: „Периодични доставки на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК, съгласно Спецификация, по заявка на Възложителя “СБАЛДОХЗ-СОФИЯ” ЕООД. Посочените в списъка количества са ориентировъчни и не пораждат за Възложителя задължение да ги закупи в пълен обем. Участниците могат да подават предложение както за всички обособени позиции от списъка, така и само за отделни обособени позиции.”
Документация: От 22.05.2014 г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02.07.2014 г., 16:00
Краен срок за достъп до документацията: 22.06.2014 г., 17:00
Разяснения: -
Съобщения: Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от Закон за обществени поръчки от 25.07.2014 г.
 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси