Български English


 


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27


 

Семинар

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ, ЕООД (СБАЛДОХЗ) е най-големият, специализиран център в България по проблемите на децата със злокачествени заболявания. От няколко месеца в Болницата се разработва Проект по Комуникационна стратегия  за присъединяване на Р. България към Европейския съюз (Програма 2005 на МВнР), с цел да се популяризират опитът и информацията, които страните от ЕС могат да предоставят в изключително деликатната сфера на личните и обществени отношения при пациентите и техните семейства.

Ограничената информация и публичност за процеса на разрешаване проблемите на децата с онкологични заболявания, превръща болните и техните семейства в маргинализирана група с неравностойно положение. Същевременно, съществуват, малко известни на българската общественост, медии и институции, утвърдени европейски норми и практики, насочени към подпомагане на цялостния лечебен процес и социална интеграция на пациентите със злокачествени заболявания.

За да се подпомогне  достъпа до информация относно възможностите на обществеността, институциите, неправителствените организации или други сдружения, имащи отношение към разрешаване на социалните проблеми на децата и техните семейства се организира семинар на тема-  “Семейства на деца с онкологични заболявания и общество - информираност, връзки, подкрепа. Опитът в България и Европейския съюз”.

За семинара-кръгла маса са поканени родители, медици, психолози, социални работници и други от сродни лечебни центрове от страната. Ще присъстват представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на социалните грижи, Държавната агенция за защита на децата. Участие в дискусиите и основен доклад ще изнесе д-р Герлинд БОДЕ, координатор на Фондацията за детски злокачествени заболявания – „Deutche Kinderkrebsstiftung” в Германия. 

Като дискусионни теми са предвидени:

  • Информация за заболяването - необходимост и обхват.
  • Възможностите на пациентите и техните семейства да споделят своите проблеми, да обменят информация и да намерят подкрепа.
  • Аспекти на обществената помощ.
  • Психологическата подкрепа като част от многостранния подход към разрешаване на проблемите на пациентите и техните семейства.

 

            Семинарът ще се проведе на 11 Октомври 2005г. от 15:00 часа в Зала „Триадица” на „Гранд Хотел София” ул. Гурко №1.

 

 
 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси