Български English

Диагностика
Химиотерапия
Трансплантации
Други дейности  


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)


 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ

 

СБАЛДОХЗ е първият в Р. България и пълноценно функциониращ и до момента център за „костно-мозъчна трансплантация”.

Този относително нов и бързо развиващ се клон на алтернативната химиотерапия непрекъснато се усъвършенства и днес, с оглед разширените възможности за набавяне на материал за трансплантация, се ползва по-точен термин – Трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Последните, като родоначални за всички клетки на кръвта, притежават  уникална възможност за възпроизвеждане и възстановяване след „свръх-дозово” лечение, насочено към унищожаване на туморен или друг болестно изменен клетъчен клон. Тази опростена схема на представяне на един от най-сложните медицински лечебни методи, подсказва, че благодарение на трансплантацията може да се търси допълнителен (при липса на друг ефективен подход) лечебен ефект за голям брой заболявания, включително и генетични такива. Решението за избор на този метод е високоотговорно и строго професионално, подчинено на прецизно определени и международно утвърдени показания.

В СБАЛДОХЗ от 1997 год. се осъществяват следните видове трансплантации:

  • автоложна трансплантация – източник на стволовите клетки е самият пациент. След съответна подготовка, клетките се отделят, чрез катетър от венозна периферна кръв на пациента или директно от костен мозък при хирургична интервенция (рядко). Полученият материал се съхранява до момента на трансплантацията в условия на дълбоко замразяване.
  • алогенна (донорна) трансплантация - източник на стволовите клетки е различен от пациента дарител (донор). След изследване за тъканна съвместимост (по т. нар. система на HLA) се подбира най-подходящ дарител, за предпочитане от семейната среда, но и по показания от т.нар. „Донорни банки” (за сега налични единствено извън България). Получаването на стволовите клетки е подобно на гореописаното. Материалът е възможно да се присади „веднага” или отново да се „замрази” за по-късна употреба. Модифициран метод за добиване на стволови клетки от друг индивид е и събирането им от „кръв от пъпна връв” по време на раждането на дете – най-често брат или сестра на пациента (в чужбина съществуват също подобни Донорни банки).

Като естествена последица от плановото усъвършенстване на методите за лечение при онкоболните децата, през 1997 год. е разкрито и трансплантационно отделение с два стерилни „бокса” и за първи път в България е осъществена трансплантация на костен мозък при 10 годишно дете със солиден тумор. Използван е методът на автоложна трансплантация на периферни стволови клетки /колекционирани от периферната кръв на самия пациент/. След включването й като рутинна практика при все по-широк контингент от болни, трансплантационните методи се усъвършенстват и през 2001 год. е извършена и първата в страната алогенна трансплантация /от чужд дарител/. Към средата на 2005 год. вече са осъществени над 80 трансплантации /от които 16 алогенни/. Предвиждат се трансплантации на стволови клетки получени от плацентарна кръв /от пъпна връв на дете – брат/сестра на пациент, веднага след раждането/, както и все по-широкото застъпване на различни подходи при алогенната трансплантация.

В Книга 3 можете да намерите повече за костно-мозъчната трансплантация: Костно-мозъчната трансплантаци - въпроси и отговори.


Начало на страницата^^

 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси