Welcome Български English
Училище


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)


 

Помагало 2

Да живееш с тумор.


ДА ЖИВЕЕШ С ТУМОР

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор към българското издание.

Предговор. PAGEREF _Toc115442360 \h 2

А. Какво сега?

Какво е изобщо това тумор?. PAGEREF _Toc115442362 \h 4

Защо туморът води до заболяване?. PAGEREF _Toc115442363 \h 4

Кой е виновен за появата на тумор?. PAGEREF _Toc115442364 \h 5

Онаследява ли се туморът?. PAGEREF _Toc115442365 \h 5

Туморът рак ли е?. PAGEREF _Toc115442366 \h 5

Б. Някои изследвания и защо се правят те.

В. Как се лекува тумор?

Лечение с цитостатици. PAGEREF _Toc115442369 \h 8

Какво представлява костният мозък?. PAGEREF _Toc115442370 \h 9

Какво става в костния мозък при лечение с цитостатици?. PAGEREF _Toc115442371 \h 10

Лъчево лечение и операция. PAGEREF _Toc115442372 \h 11

Какво представлява лечебният протокол?. PAGEREF _Toc115442373 \h 12

Странични явления при лечението. PAGEREF _Toc115442374 \h 12

Г. Какво още трябва да се знае?

Понякога всичко върви накриво. PAGEREF _Toc115442376 \h 13

Имам време за тебе. PAGEREF _Toc115442377 \h 14

Една междинна забележка. PAGEREF _Toc115442378 \h 15

Отново на операция! PAGEREF _Toc115442379 \h 15

Как здравите се отнасят към болните. PAGEREF _Toc115442380 \h 16

В списанията и вестниците... PAGEREF _Toc115442381 \h 18

Писмо до един приятел. PAGEREF _Toc115442382 \h 18

Ще оздравея ли?. PAGEREF _Toc115442383 \h 20

Д. Туморни заболявания в детската и юношеската възраст.

Е. Някои цитостатици и най-важните им странични действия.


 

Книга за деца, млади хора и техните родители

Равинът попита своите ученици: "Кога нощта ще стане ден?" На това един от учениците отговори: "Може би тогава, когато човек ще може да различи едно куче от една овца?" "Не" - отговори равинът. Тогава друг ученик предположи: "Може би, когато човек може да различи едно куче от едно голямо дърво?" "Не" - отговори равинът. Тогава учениците му настояха: "Но кажи ни ти, кога нощта става ден?" На което равинът отговори: "Когато ти погледнеш в лицето на един човек и откриеш, че той е твой брат."

Из "Разкази на Хасидим" Мартин Бубер

 

Книга за деца, млади хора и техните родители

Д-р ГИЗЕЛА ФРАНК

Университетска детска клиника, Отделение за хематология и онкология с ръководител проф. д-р Г. ШЕЛОНГ Илюстрации: ЕЛИЗАБЕТ БЕНЗЕН


ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ЛЕВКЕМИЯТА И ТУМОРИТЕ ПРИ ДЕЦАТА

Детска Онкохематологична Клиника 1527 София, ул. „Бяло море" № 8

Превод от немски д-р Генка Ушева

София, август 1993 г.


Гизела Франк

ДА ЖИВЕЕШ С ТУМОР

Книга за деца, млади хора и техните родители
Превод от немски д-р Генка Ушева
Консултант д-р Добрин Константинов
Редактор Лилия Анастасова
 

Книгата се разпространява безплатно!

За да получите копие на брошурата потърсете

г-жа Ивайла Георгиева, клиничен психолог на СБАЛДОХЗ


Начало^^

 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси