Български English

Диагностика
Химиотерапия
Трансплантации
Други дейности  


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)


 

ДИАГНОСТИКА

 

Диагностичният процес в СБАЛДОХЗ е съобразен с основната мисия на лечебното заведение – установяване на злокачествени или други туморни образования, или заболявания на кръвта при пациенти в детска и юношеска възраст. Появилите се в процеса на диагностичното търсене и налагащи бързо разрешаване диагностични проблеми, задължават Болницата да разполага с кадрови и ресурсен потенциал за значително по-широк общомедицински диагностичен диапазон.

СБАЛДОХЗ притежава собствена лабораторна база, както и ползва, при нужда, възможностите на реномирани в страната диагностични единици.

В СБАЛДОХЗ се изследват в пълен обем кръвни и биохимични показатели (Клинична лаборатория), туморни маркери, флоуцитометрично изследване (имунофенотипизация) на клетки от периферна кръв и костен мозък (Специализирани лаборатории), микробиологично изследване на кръв, биологични течности и материали (Микробиологична лаборатория). При необходимост, материали се насочват към други специализирани лаборатории в гр. София.

Болницата разполага със собствен ехографски кабинет, но за нуждите на прецизната крайна диагноза, се ползват и съответни бази за неинвазивни образни диагностични методи (рентгеново, компютър-томогрофско (КАТ) и магнитно-резонансно (МРИ) изследвания).

При необходимост от биопсични изследвания, пациентите се насочват своевременно към специализирани бази, а получените материали се предоставят на няколко екипа от патолози за оценка.

При показания за костно-мозъчна трансплантация, по утвърдена схема, пациентите и най-близките им роднини (братя и сестри) се изследват за тъканна съвместимост (HLA) в лаборатория извън Болницата.


Начало на страницата^^

 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси