Български English

Диагностика
Химиотерапия
Трансплантации
Други дейности  


ДЕЖУРЕН ЛЕКАР
930 70 27 (28, 29)


 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

> Наблюдение и лечение на други заболявания. От 2010 година, в СБАЛДОХЗ се осъществява терапия и диспансерно наблюдение на пациенти под 18 годишна възраст с вродени кръвни заболявания.

  • Провежда се диагноза, лечение и наблюдение на пациенти с Бета-таласемия и други редки анемии. Лечението включва: редовни хемотрансфузии, хелатираща терапия и консултации и лечение на усложненията на заболяването. СБАЛДОХЗ организира по договор изследване с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на всички пациенти от страната с Бета-таласемия до 18 годишна възраст за динамично проследяване на железен свръхтовар на сърце и черен дроб.
  • Осъществява се и терапия и диспансерно наблюдение на пациенти с вродени коагулопатии – Хемофилия А, Хемофилия В, Афибриногенемии и дефицит на други фактори на кръвосъсирването. Освен лечение с коагулационни фактори, приоритетна дейност е и колаборацията с ортопеди и рехабилитатори с оглед контрол върху опорно –двигателния апарат.

> В СБАЛДОХЗ, като най-голям и единствен до момента обособен медицински център за детска онкохематология в страната, се провежда обучение на медицински кадри по линия на студентско и следдипломно обучение.


Начало на страницата^^

 

Начало За контакти История Структура Дейности Дом-пансионат Училище Фотогалерия Новини Полезни връзки Съдържание Мнения Търси